ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Σίκινος, Κυκλάδες
Η μελέτη αφορά τέσσερις νέες ανεξάρτητες ισόγειες κατοικίες (45 – 65 μ²), οι οποίες κατασκευάζονται σε οικόπεδο εντός του οικισμού Αλοπρόνοιας Σικίνου.  Η έντονη κλίση του οικοπέδου επιτρέπει την αμφιθεατρική τοποθέτηση των όγκων ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη θέα  για  όλες τις κατοικίες.   Η  αρχιτεκτονική  μελέτη  έχει  γίνει βάσει  των  όρων  που καθορίζονται με την αντίστοιχη νομοθεσία, με γνώμονα το σεβασμό στο αρχιτεκτονικό σύνολο του νησιού της Σικίνου και την αρμονική προσαρμογή του κτιρίου στο περιβάλλον. Οι κατοικίες έχουν τοποθετηθεί σε τέσσερα επίπεδα, έκαστο 1,5 μέτρα ανώτερα του προηγουμένου.  Η διάταξη αυτή δημιουργεί όγκους που κλιμακώνονται δημιουργώντας ένα σύνολο που συναντάται πολύ συχνά στους οικισμούς των Κυκλάδων και κυρίως στην Αλοπρόνοια.  
 
CATEGORY
Housing project
PROJECT FACTORS
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Λεωνίδας Μπέης, Δημήτρης Γκλιάτης
 
PROJECT INFO
Ιδιοκτήτης
Iδιώτης
Επιφάνεια οικοπέδου
(247 m²)
Συνολική επιφάνεια
(235 m²)
Χρόνος μελέτης
(2019-2020)
Χρόνος αποπεράτωσης
(2021)
Περισσότερα Έργα
Leonidas Beis
8-10 Ermou str Markopoulo 19003
Tel: +30 2299022422
E-mail: info@beisarchitects.com
go social
© 2024 Leonidas Beis. All rights reserved.
Created by Overron